სანქციები
  ანგარიშვალდებული პირები
  წელი
  13 აპრილი, 2023
  კომერციული ბანკი ს.ს. „კრედო ბანკი“-სთვის (ს/კ 205232238) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  15 თებერვალი, 2023
  კომერციული ბანკის ს.ს. "ბანკი ქართუ"-სთვის (ს/ნ 204891652) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  05 იანვარი, 2023
  კომერციული ბანკი ს.ს. "ტერაბანკი" - სთვის (ს/ნ 204546045) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  01 სექტემბერი, 2022
  კომერციული ბანკის ს.ს. „პაშა ბანკი საქართველო“-სთვის (ს/ნ 404433671) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  26 ივლისი, 2022
  კომერციული ბანკის სს "სილქ როუდ ბანკი"-სთვის (ს/ნ 201955027) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  14 ივლისი, 2022
  კომერციული ბანკის ს.ს. „კრედო ბანკი“-სთვის (ს/კ 205232238) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  11 ივლისი, 2022
  კომერციული ბანკი ს.ს. "პროკრედიტ ბანკი" - სთვის (ს/ნ 204851197) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  28 მარტი, 2022
  კომერციული ბანკის ს.ს. „ვითიბი ბანკი ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ 202906427) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  01 მარტი, 2022
  კომერციული ბანკის ს.ს. "ზირაათ ბანკი საქართველო"-სთვის (ს/ნ 404534170) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  03 იანვარი, 2022
  კომერციული ბანკი ს.ს. "თიბისი ბანკი" - სთვის (ს/ნ 204854595) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა