საგადახდო სისტემები

   

  საქართველოს ფულადი სახსრების საგადახდო სისტემებია:

   

  • დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების სისტემა
  • 2 საბარათე საგადახდო სისტემა
  • დახურული ტიპის საგადახდო სისტემები (კომერციული ბანკების და ელექტრონული ფულის პროვაიდერების სისტემები, რომლებითაც გადარიცხვები მხოლოდ მათ მომხმარებლებს შორის ხორციელდება), ასევე სისტემები, რომლებიც ფულად გზავნილებს უზრუნველყოფენ