მაკროეკონომიკური მიმოხილვა

    საზოგადოებასთან ანალიტიკური კომუნიკაციის მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვიურად აქვეყნებს მაკროეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც გვიჩვენებს როგორც მიმდინარე მაკროეკონომიკურ და ფინანსურ ტენდენციებს, ასევე იმ პერიოდში არსებულ მაკროეკონომიკურ პროგნოზებს.

    მაკროეკონომიკური მიმოხილვა ქვეყნდება ყოველი თვის ბოლოს.