ანალიტიკური ანგარიშები

    ანალიტიკური კომუნიკაციის გაუმჯობესების მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკი ყოველთვიურად აქვეყნებს დეტალურად აღწერილ ფინანსური და მაკროეკონომიკური ინდიკატორების ტენდენციების შესახებ ანალიტიკურ ცხრილებსა და დიაგრამებს. გამოცემის მიზანია უზრუნველყოს ფართო საზოგადოებისათვის ქვეყნის მოკლევადიანი და გრძელვადიანი მაკროეკონომიკური ანალიზის ოპერატიულად მიწოდება. 

    მომდევნო განახლება 20 მაისი, 2024