მედია

    საქართველოს ეროვნული ბანკი საინფორმაციო პოლიტიკას წარმართავს ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად. საბანკო სისტემის საქმიანობის მაქსიმალური გამჭვირვალობის უზრუნველსაყოფად და საბანკო სისტემაში მიმდინარე პროცესების შესახებ ინფორმაციის საზოგადოებისათვის ოპერატიულად მიწოდების მიზნით, საქართველოს ეროვნული ბანკი რეგულარულად მართავს შესაბამის თემებზე პრესკონფერენციებს, ბრიფინგებს, კონფერენციებს, სემინარებს, პრეზენტაციებსა და შეხვედრებს. დამატებითი შეკითხვებისათვის მიმართეთ საქართველოს ეროვნული ბანკის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საერთაშორისო თანამშრომლობის განყოფილებას: ტელ.: 240 64 88, 240 62 93, ელექტრონული ფოსტა: info@nbg.ge