თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR ინდექსი

  აირჩიე მონაცემი
  01/07/2024
  08/07/2024
  tibrtibR1MtibR3MtibR6M
  tibr
  tibR1M
  tibR3M
  tibR6M