თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR ინდექსი

  აირჩიე მონაცემი
  03/01/2022
  10/01/2022
  tibrtibR1MtibR3MtibR6M
  tibr
  tibR1M
  tibR3M
  tibR6M