თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR ინდექსი

  აირჩიე მონაცემი
  19/04/2023
  26/04/2023
  tibrtibR1MtibR3MtibR6M
  tibr
  tibR1M
  tibR3M
  tibR6M