მონეტარული პოლიტიკის დოკუმენტები

    მონეტარული პოლიტიკის გამჭვირვალობა ინფლაციის თარგეთირების ერთ-ერთი მთავარი წინაპირობაა. 

     

    ამ მხრივ საქართველოს ეროვნულ ბანკს გამოქვეყნებული აქვს: