სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  წელი
  კატეგორია
  თვეების გადამრთველი
  იანვარი-2021
  თებერვალი-2021
  მარტი-2021
  აპრილი-2021
  ფინანსური სექტორი
  დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  ცენტრალური ბანკის მიმოხილვა
  11 დეკ-2020
  10 იან-2021
  10 თებ-2021
  12 მარ-2021
  საბანკო სექტორის აქტივები
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  საბანკო სექტორის ფინანსური მაჩვენებელები
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  დეპოზიტებისა და სესხების სტატისტიკა
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები
  25 დეკ-2020
  25 იან-2021
  25 თებ-2021
  26 მარ-2021
  საგადახდო ბარათების სტატისტიკა
  18 დეკ-2020
  17 იან-2021
  17 თებ-2021
  19 მარ-2021
  ფინანსური ბაზარი
  რეფინანსირების სესხები
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონის შედეგები
  18
  16
  16
  13
  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგები
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  საპროცენტო განაკვეთები ფულად და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე
  4 დეკ-2020
  1 იან-2021
  1 თებ-2021
  1 მარ-2021
  მთავრობის ფასიანი ქაღალდები მფლობელების მიხედვით
  11 დეკ-2020
  10 იან-2021
  10 თებ-2021
  9 მარ-2021
  ანალიზური მონაცემები
  ლარის ფულადი ბაზრის მაჩვენებლები
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ფართო ფულადი აგრეგატები (ოპერატიული ინფორმაცია)
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  გაცვლითი კურსები
  ოფიციალური გაცვლითი კურსები ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  22 დეკ-2020
  24 იან-2021
  23 თებ-2021
  22 მარ-2021
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  4 დეკ-2020
  4 იან-2021
  1 თებ-2021
  1 მარ-2021
  საგარეო სექტორი
  საგადასახდელო ბალანსი
  31 IVკვ/2020
  ოფიციალური სარეზერვო აქტივები
  8 დეკ-2020
  5 იან-2021
  5 თებ-2021
  7 მარ-2021
  საერთაშორისო საინვესტიციო მდგომარეობა
  31 IVკვ/2020
  საგარეო ვალი
  31 IVკვ/2020
  ფულადი გზავნილები
  15 დეკ-2020
  15 იან-2021
  15 თებ-2021
  15 მარ-2021
  საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი
  საგადახდო სისტემები
  RTGS - ის სტატისტიკა
  რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების სტატისტიკა
  საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკა