სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  წელი
  კატეგორია
  თვეების გადამრთველი
  იანვარი-2023
  თებერვალი-2023
  მარტი-2023
  აპრილი-2023
  ფინანსური სექტორი
  დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  ცენტრალური ბანკის მიმოხილვა
  10 დეკ-2022
  10 იან-2023
  10 თებ-2023
  10 მარ-2023
  საბანკო სექტორის აქტივები
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  საბანკო სექტორის ფინანსური მაჩვენებელები
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  დეპოზიტებისა და სესხების სტატისტიკა
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  საგადახდო ბარათების სტატისტიკა
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  ფინანსური ბაზარი
  რეფინანსირების სესხები
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონის შედეგები
  17
  14
  14
  11
  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგები
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  საპროცენტო განაკვეთები ფულად და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე
  3 დეკ-2022
  1 იან-2023
  1 თებ-2023
  3 მარ-2023
  მთავრობის ფასიანი ქაღალდები მფლობელების მიხედვით
  3 დეკ-2022
  1 იან-2023
  1 თებ-2023
  3 მარ-2023
  ანალიზური მონაცემები
  ლარის ფულადი ბაზრის მაჩვენებლები
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ფართო ფულადი აგრეგატები (ოპერატიული ინფორმაცია)
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  გაცვლითი კურსები
  ოფიციალური გაცვლითი კურსები ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  24 დეკ-2022
  28 იან-2023
  21 თებ-2023
  21 მარ-2023
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  3 დეკ-2022
  1 იან-2023
  1 თებ-2023
  3 მარ-2023
  საგარეო სექტორი
  საგადასახდელო ბალანსი
  31 IV კვ/2022
  ოფიციალური სარეზერვო აქტივები
  6 დეკ-2022
  7 იან-2023
  7 თებ-2023
  7 მარ-2023
  საერთაშორისო საინვესტიციო მდგომარეობა
  31 IV კვ/2022
  საგარეო ვალი
  31 IV კვ/2022
  ფულადი გზავნილები
  16 დეკ-2022
  15 იან-2023
  15 თებ-2023
  18 მარ-2023
  საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი
  16 დეკ-2022
  28 I კვ/2023
  საგადახდო სისტემები
  RTGS - ის სტატისტიკა
  5 დეკ-2022
  6 იან-2023
  6 თებ-2023
  5 მარ-2023
  რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების სტატისტიკა
  25 დეკ-2022
  27 იან-2023
  27 თებ-2023
  25 მარ-2023
  საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკა
  25 დეკ-2022
  25 მარ-2023