სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  წელი
  კატეგორია
  თვეების გადამრთველი
  იანვარი-2022
  თებერვალი-2022
  მარტი-2022
  აპრილი-2022
  ფინანსური სექტორი
  დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  ცენტრალური ბანკის მიმოხილვა
  10 დეკ-2021
  10 იან-2022
  10 თებ-2022
  11 მარ-2022
  საბანკო სექტორის აქტივები
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  საბანკო სექტორის ფინანსური მაჩვენებელები
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  დეპოზიტებისა და სესხების სტატისტიკა
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  საგადახდო ბარათების სტატისტიკა
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  ფინანსური ბაზარი
  რეფინანსირების სესხები
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონის შედეგები
  18
  15
  15
  12
  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგები
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  საპროცენტო განაკვეთები ფულად და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე
  4 დეკ-2021
  1 იან-2022
  1 თებ-2022
  1 მარ-2022
  მთავრობის ფასიანი ქაღალდები მფლობელების მიხედვით
  5 დეკ-2021
  4 იან-2022
  4 თებ-2022
  5 მარ-2022
  ანალიზური მონაცემები
  ლარის ფულადი ბაზრის მაჩვენებლები
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ფართო ფულადი აგრეგატები (ოპერატიული ინფორმაცია)
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  გაცვლითი კურსები
  ოფიციალური გაცვლითი კურსები ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  21 დეკ-2021
  25 იან-2022
  22 თებ-2022
  21 მარ-2022
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  4 დეკ-2021
  1 იან-2022
  1 თებ-2022
  1 მარ-2022
  საგარეო სექტორი
  საგადასახდელო ბალანსი
  31 IV კვ/2021
  ოფიციალური სარეზერვო აქტივები
  6 დეკ-2021
  5 იან-2022
  7 თებ-2022
  7 მარ-2022
  საერთაშორისო საინვესტიციო მდგომარეობა
  31 IV კვ/2021
  საგარეო ვალი
  31 IV კვ/2021
  ფულადი გზავნილები
  17 დეკ-2021
  15 იან-2022
  15 თებ-2022
  15 მარ-2022
  საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი
  17 დეკ-2021
  15 იან-2022
  15 თებ-2022
  15 მარ-2022
  საგადახდო სისტემები
  RTGS - ის სტატისტიკა
  6 დეკ-2021
  7 იან-2022
  7 თებ-2022
  5 მარ-2022
  რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების სტატისტიკა
  25 დეკ-2021
  25 იან-2022
  25 თებ-2022
  26 მარ-2022
  საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკა
  25 დეკ-2021
  26 მარ-2022