სტატისტიკური მონაცემების გავრცელების კალენდარი
  წელი
  კატეგორია
  თვეების გადამრთველი
  იანვარი-2024
  თებერვალი-2024
  მარტი-2024
  აპრილი-2024
  ფინანსური სექტორი
  დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  სხვა დეპოზიტური კორპორაციების მიმოხილვა
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  ცენტრალური ბანკის მიმოხილვა
  12 დეკ-2023
  9 იან-2024
  11 თებ-2024
  10 მარ-2024
  საბანკო სექტორის აქტივები
  31 დეკ-2023
  29 იან-2024
  29 თებ-2024
  30 მარ-2024
  საბანკო სექტორის ფინანსური მაჩვენებელები
  31 დეკ-2023
  29 იან-2024
  29 თებ-2024
  30 მარ-2024
  დეპოზიტებისა და სესხების სტატისტიკა
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  ფინანსური სტაბილურობის ინდიკატორები
  31 დეკ-2023
  29 იან-2024
  29 თებ-2024
  30 მარ-2024
  საგადახდო ბარათების სტატისტიკა
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  ფინანსური ბაზარი
  რეფინანსირების სესხები
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ ხუთშაბათობით
  სადეპოზიტო სერტიფიკატების აუქციონის შედეგები
  16
  13
  12
  8
  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების აუქციონების შედეგები
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  ა/უ 13:00 სთ სამშაბათობით
  საპროცენტო განაკვეთები ფულად და სახელმწიფო ფასიანი ქაღალდების ბაზრებზე
  3 დეკ-2023
  1 იან-2024
  1 თებ-2024
  1 მარ-2024
  მთავრობის ფასიანი ქაღალდები მფლობელების მიხედვით
  3 დეკ-2023
  1 იან-2024
  1 თებ-2024
  1 მარ-2024
  ანალიზური მონაცემები
  ლარის ფულადი ბაზრის მაჩვენებლები
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ა/უ 10:00 სთ დ
  ფართო ფულადი აგრეგატები (ოპერატიული ინფორმაცია)
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  ა/უ 15:00 სთ დ
  გაცვლითი კურსები
  ოფიციალური გაცვლითი კურსები ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველდღიური
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  17:00 სთ დ
  რეალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  ნომინალური ეფექტური გაცვლითი კურსები, ყოველთვიური
  3 დეკ-2023
  1 იან-2024
  1 თებ-2024
  1 მარ-2024
  საგარეო სექტორი
  საგადასახდელო ბალანსი
  29 IV კვ/2023
  ოფიციალური სარეზერვო აქტივები
  5 დეკ-2023
  7 იან-2024
  7 თებ-2024
  8 მარ-2024
  საერთაშორისო საინვესტიციო მდგომარეობა
  29 IV კვ/2023
  საგარეო ვალი
  29 IV კვ/2023
  ფულადი გზავნილები
  15 დეკ-2023
  15 იან-2024
  15 თებ-2024
  15 მარ-2024
  საერთაშორისო მოგზაურობიდან მიღებული შემოსავალი
  31 დეკ-2023
  30 I კვ/2024
  საგადახდო სისტემები
  RTGS - ის სტატისტიკა
  5 დეკ-2023
  5 იან-2024
  5 თებ-2024
  5 მარ-2024
  რეგისტრირებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერების სტატისტიკა
  25 დეკ-2023
  26 იან-2024
  25 თებ-2024
  25 მარ-2024
  საბარათე ინსტრუმენტების სტატისტიკა
  25 დეკ-2023
  25 მარ-2024