ეროვნული ბანკის მისია

  ქვეყნის ეკონომიკის გრძელვადიანი ზრდის ხელშეწყობა.

   

  დანიშნულება

  საზოგადოებაში სწორი მოლოდინის ჩამოყალიბების უზრუნველყოფა, რათა საზოგადოებამ მიიღოს ეკონომიკურად გამართლებული და ოპტიმალური გადაწყვეტილებები. 


  ეროვნული ვალუტის სიძლიერისა და მისდამი ნდობაზე ზრუნვა.

   

  ხედვა

   

  • ქვეყნის ეკონომიკის გრძელვადიან [სტაბილურ] განვითარებაზე ზრუნვა;
  • ფასების სტაბილურობის უზრუნველყოფა;
  • ქვეყნის ფინანსური სექტორის სტაბილური და ეფექტიანი ფუნქციონირების უზრუნველყოფა.