ჯილდოები

    საქართველოს ეროვნული ბანკის საქმიანობას უმაღლეს შეფასებას აძლევენ როგორც ადგილობრივი, ასევე საერთაშორისო ავტორიტეტული ორგანიზაციები. 2014 წლიდან დღემდე, წარმატებული საქმიანობის, ეფექტური პოლიტიკისა და გადაწყვეტილებების აღსანიშნავად, საქართველოს ეროვნულ ბანკს არაერთი ჯილდო გადაეცა.