დაგვიკავშირდით

  სტატისტიკასთან დაკავშირებით საჭირო ინფორმაციისა და განმარტებების მისაღებად შეგიძლიათ დაგვიკავშირდეთ ტელეფონით ან მოგვმართოთ წერილობით ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით, მისამართებზე:

   

  ვახტანგ ფხაკაძე (მონეტარული სტატისტიკის განყოფილების უფროსი)

  ტელ.: 240 62 52;  ელექტრონული ფოსტა: vakhtangi.pkhakadze@nbg.gov.ge

   

   

  ვახტანგ ფხაკაძე (საგადასახდელო ბალანსის განყოფილების უფროსი)

  ტელ.: 240 65 71;  ელექტრონული ფოსტა: vakhtang.pkhakadze@nbg.gov.ge