მომხმარებელთა უფლებები და ფინანსური განათლება

  გვერდზე წარმოდგენილია მომხმარებელთა უფლებების დაცვისა და ფინანსური განათლების ფარგლებში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ შემუშავებული დოკუმენტები, მათ შორის, ჩატარებული კვლევები, დამტკიცებული სტრატეგიები და საგანმანათლებლო ბროშურები.

  თარიღის არჩევა
  კატეგორია
  თარიღი:26 ოქტომბერი, 2021
  კატეგორია:

  პაროლების ფსიქოლოგია: ონლაინქცევა, რომელიც საფრთხეს გვიქმნის

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის ინიციატივით, საქართველოს ფინანსური სექტორი საერთაშორისო ტრადიციას შეუერთდა და წელს პირველად, კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების კამპანია წამოიწყო. საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში, ეროვნული ბანკმა, საგანმანათლებლო ბროშურების სერია შეიმუშავა. საინფორმაციო ტექოლოგიების დეპარტამენტის ჩართულობით, მომზადდა რეკომენდაციები ინტერნეტში უსაფრთხო ბრაუზინგის შესახებ. ბროშურების მიზანია, ყურადღება გაამახვილოს ინტერნეტსივრცეში არსებულ კიბერრისკებზე და მისცეს მომხმარებლებს სასარგებლო რეკომენდაციები კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებით.

   

  სარისკო ქცევები, რომლებიც არ უნდა დავუშვათ, როგორ შევამოწმოთ, კომპრომეტირებულია თუ არა ჩვენი ელ.ფოსტა, როგორ შევქმნათ მაქსიმალურად დაცული პაროლი - ამ და სხვა მნიშვნელოვან კითხვებზე პასუხს გთავაზობთ ბროშურა "პაროლების ფსიქოლოგია: ონლაინქცევა, რომელიც საფრთხეს გვიქმნის". ბროშურის ონლაინ ვერსია ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.

  პაროლების ფსიქოლოგია: ონლაინქცევა, რომელიც საფრთხეს გვიქმნის
  რა უნდა იცოდეთ კიბერუსაფრთხოების შესახებ
  თარიღი:01 ივლისი, 2020
  კატეგორია:

  საგანმანათლებლო ბროშურები - სტუდენტებისთვის

   

  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის ჩართულობით, ახალგაზრდებისთვის ფინანსური განათლების ბროშურები შეიმუშავა. პროექტი საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციის მხარდაჭერით განხორციელდა. ბროშურები ათი ძირითადი თემატური საკითხისგან შედგება და მათ ძირითად სამიზნე აუდიტორიას  სტუდენტები წარმოადგენენ. 

   

  შემუშავებული ბროშურების მიზანია მკითხველს მიაწოდოს ინფორმაცია საფინანსო სისტემისა და მისი მონაწილეების, ფულისა და ვალუტის, სახელმწიფო ბიუჯეტისა და გადასახადების შესახებ და, ასევე, მოიცავს ფინანსების მართვასთან დაკავშირებულ ისეთ საბაზისო საკითხებს, როგორებიცაა პირადი ბიუჯეტი და დაზოგვა, სესხება, დაზღვევა, ფინანსური უსაფრთხოების თემები და მომხმარებელთა უფლებების დაცვა. 

   

  ბროშურები მომხმარებლებს დაეხმარება შეიძინონ და განავითარონ ის ცოდნა და უნარები, რომლებიც პირადი და ოჯახის საჭიროებებისა და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე, მათ სწორი ფინანსური გადაწყვეტილების მიღებასა და ფინანსური კეთილდღეობის მიღწევაში დაეხმარება. 

   

  ბროშურების ელექტრონული ვერსიები როგორც ცალ-ცალკე, ასევე, მათი გაერთიანებული ვერსია ერთიანი სახელმძღვანელოს სახით, რომლის სახელწოდებაა "ფინანსური განათლება მარტივად", ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვისაა ხელმისაწვდომი.

  მომხმარებლის უფლებები და პასუხისმგებლობები
  ფინანსური სისტემა და ფინანსური შუამავლები
  დაზღვევა
  დაზოგვა და დეპოზიტები
  ფული და ვალუტა
  თაღლითური სქემები და ფინანსური უსაფრთხოება
  პირადი ბიუჯეტი
  სახელმწიფო ბიუჯეტი და გადასახადები
  სესხება და მასთან დაკავშირებული პასუხისმგებლობები
  ფასიანი ქაღალდები და საფონდო ბირჟა
  ყდა და სახელმძღვანელო ერთად
  თარიღი:01 მაისი, 2020
  კატეგორია:

  ფინანსური და ეკონომიკური წიგნიერება სკოლებში - დამხმარე სასწავლო მასალა სამოქალაქო განათლების პედაგოგებისთვის

   

   

  ფინანსური და ეკონომიკური წიგნიერების საკითხების ეროვნულ სასწავლო გეგმაში ინტეგრაციის შემდეგ, საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა, გერმანული შემნახველი ბანკების ფონდის (SBFIC) მხარდაჭერითა და სამოქალაქო განათლების პედაგოგთა ფორუმის ჩართულობით, სამოქალაქო განათლების მე-7 კლასის პედაგოგებისათვის, დამხმარე სასწავლო მასალა შეიმუშავა.

   

  საბაზო საფეხურისთვის განკუთვნილი ფინანსური და ეკონომიკური წიგნიერების საკითხები, ახალი ეროვნული სასწავლო გეგმის მიხედვით საგანში "მოქალაქეობა" გაერთიანდა. ამავე გეგმის მიხედვით, სწავლება 2019-2020 წელს პირველად მე-7 კლასში დაიწყო და მომდევნო წლებში ეტაპობრივად, საბაზო საფეხურის მაღალ კლასებშიც გაგრძელდება. აღნიშნული დამხმარე მასალა სწორედ "მოქალაქეობის" წლიურ პროგრამაზე დაყრდნობით შემუშავდა და პედაგოგთა მხარდაჭერას ისახავს მიზნად.

   

  დამხმარე სასწავლო მასალა მე-7 კლასის წლიურ პროგრამაში მოცემულ ყველა ეკონომიკურ-ფინანსურ საკითხს ფარავს. ეს საკითხებია:

  • ფული და ბარტერი
  • ბაზარი (მოთხოვნა-მიწოდება) და ფასი
  • კერძო და საჯარო საკუთება
  • შემოსავალი, ხარჯვა და ბიუჯეტირება (პირადი ფინანსების მართვა)
  • დაზოგვა და ქველმოქმედება

   

  სასწავლო მასალას თან ერთვის საკლასო აქტივობებისა და სავარჯიშოებისთვის განკუთვნილი სამუშაო ფურცლები და დეტალური ინსტრუქციები მასწავლებლებისთვის. მასალა არა მხოლოდ თეორიული ცოდნის გაღრმავებაზე/გამდიდრებაზეა ორიენტირებული, არამედ ასევე გაკვეთილის დასაგეგმად და ჩასატარებლად ბევრ პრაქტიკულ რჩევასა და აქტივობას მოიცავს.

  ფინანსური და ეკონომიკური წიგნიერება სკოლებში - VII კლასი
  დამატებითი სავარჯიშოები და აქტივობები
  თარიღი:21 თებერვალი, 2020
  კატეგორია:

  ფინანსური განათლება აგრომეწარმეებისთვის

   

  საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა  "ევროპული ფონდის სამხრეთ-აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამასთან (EFSE DF)თანამშრომლობითა და "სამოქალაქო  განვითარების სააგენტოს" (სიდა) ჩართულობით, ფერმერთათვის განკუთვნილი ფინანსური განათლების ახალი პროგრამა განავითარა და პრაქტიკული სახელმძღვანელო 'მიიღეთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილებები" შეიმუშავა.

  პროგრამის მიზანია აგრო სექტორში მოღვაწე მეწარმეებს ხელი შეუწყოს მათი ბიზნესის საჭიროებიდან და შესაძლებლობიდან გამომდინარე ყველაზე შესაფერისი საფინანსო პროდუქტი შეარჩიონ და სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებები მიიღონ.


  პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული სახელმძღვანელო და ტრენინგ-მოდული, რომელიც თავის მხრივ გზამკვლევსა და აგრომეწარმეთა ტრენინგის ჩასატარებლად განკუთვნილ პრეზენტაციას მოიცავს, სწორედ აგრობიზნესის საჭიროებებს პასუხობს.

   

  პროგრამა მარტივი ენითაა  შედგენილი და გაჯერებულია პრაქტიკული მაგალითებით, რჩევებითა და ნიმუშებით, რათა მეწარმემ ადვილად შეძლოს თეორიული უნარების პრაქტიკაში გამოყენება. სახელმძღვანელოს გაცნობის შედეგად მეწარმეს საშუალება მიეცემა განსაზღვროს ბიზნესის მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი საჭიროებები, გაერკვეს საკუთარ უფლებებსა და პასუხისგებლობებში, გაიგებს, თუ როგორ შეიძლება გაზარდოს საკუთარი ბიზნესის კონკურენტუნარიანობა ენერგოეფექტური ინვესტიციებით, შეიტყოს აგროდაზღვევის მნიშვნელობისა და შესაძლებლობების შესახებ.  

   

  პროგრამის ფარგლებში განვითარებულია სახელმძღვანელო "მიიღეთ უკეთესი ფინანსური გადაწყვეტილებები". ასევე, მომზადებულია გზამკვლევი და პრეზენტაცია მეწარმეთა ტრენინგის ჩასატარებლად. შემუშავებული მასალა ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი.

  პრაქტიკული სახელმძღვანლო ფერმერებისთვის
  პრეზენტაცია აგრომეწარმეების ტრენინგისთვის
  ტრენერის გზამკვლევი
  თარიღი:02 ოქტომბერი, 2018
  კატეგორია:

  ფინანსური განათლება მეწარმეებისთვის

   

  "ფინანსური განათლების წლის" ფარგლებში საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა "ევროპული ფონდის სამხრეთ - აღმოსავლეთ ევროპისათვის" განვითარების პროგრამასთან (EFSE DF) თანამშრომლობითა და ექსპორტის განვითარების ასოციაციის (EDA) ჩართულობით მიკრო და მცირე მეწარმეებისთვის ფინანსური განათლების პროგრამა განავითარადა შეიმუშავა სახელმძღვანელო "მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება". პროგრამის დანერგვა 2018 წლის ივლისში დაიწყო. მის ფარგლებში EDA-ს ექსპერტები სამცხე-ჯავახეთისა და ქვემო ქართლის რეგიონის მეწარმეების გადამზადებას ახორციელებენ ახალციხესა და თბილისში. 

   

  პროგრამის მიზანია ხელი შეუწყოს მიკრო და მცირე საწარმოების მფლობელებსა და მომავალ მეწარმეებს შეიძინონ და განავითარონ ის ცოდნა და უნარები, რაც მათ საკუთარი ბიზნესის საჭიროებებიდან და შესაძლებლობებიდან გამომდინარე სწორი ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღებაში დაეხმარება. პროგრამის ფარგლებში შემუშავებული სახელმძღვანელო და ტრენინგ-მოდული სწორედ მიკრო და მცირე მეწარმეების საჭიროებებს პასუხობს. 

   

  პროგრამის ფარგლებში მეწარმე ისწავლის ბიზნესის დაფინანსების წყაროებისა და ფინანსური მომსახურებების, ასევე, ბიზნესის შეფასების გზებისა და ამ მიზნით გამოყენებული ძირითადი ინდიკატორების შესახებ. გარდა ამისა, მეწარმეს მიეცემა საშუალება გაერკვეს საკუთარ უფლებებსა და პასუხისგებლობებში, დამოუკიდებლად განსაზღვროს ბიზნესის მოკლევადიანი თუ გრძელვადიანი საჭიროებები და გადახდისუნარიანობა და შეარჩიოს მისთვის ყველაზე შესაფერისი ფინანსური პროდუქტი. დამატებით, მეწარმე ისწავლის, თუ როგორ განახორციელოს ფინანსური აღრიცხვა და ეფექტურად დაგეგმოს სამომავლო ქმედებები, რათა თავიდან აირიდოს რისკები.

   

  პროგრამა სამიზნე ჯგუფისთვის მარტივად აღსაქმელი ენით არის შედგენილი და გაჯერებულია შესაბამისი მაგალითებით, რჩევებითა და ნიმუშებით, რათა მეწარმემ მარტივად შეძლოს თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება. ამასთან, მიუხედავად იმისა, რომ პროგრამის სახელმძღვანელო ძირითადად მიკრო და მცირე ბიზნესის მფლობელებზეა გათვლილი, მასში მოცემული პრაქტიკული რჩევები რელევანტური და გამოსადეგი იქნება შედარებით დიდი ზომის საწარმოების მფლობელებისთვისაც. 

   

  პროგრამის ფარგლებში განვითარებული სახელმძღვანელო "მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო: ფინანსურ ორგანიზაციებთან ურთიერთობა და ფინანსური გადაწყვეტილებების მიღება", ფინანსური უწყისების ნიმუშები (მოგება-ზარალის უწყისი, საბალანსო უწყისი და ფულადი სახსრების მოძრაობის უწყისი), სესხის კალკულატორის ნიმუში ნებისმიერი დაინტერესებული პირისთვის უფასოდ არის ხელმისაწვდომი

  მიკრო და მცირე ბიზნესის სახელმძღვანელო ქართული
  მოგება ზარალის უწყისი
  საბალანსო უწყისი
  სესხის კალკულატორი