სანქციები
  ანგარიშვალდებული პირები
  წელი
  16 იანვარი, 2024
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაციის, შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია MJC"-ის (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 416297509) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა.
  16 იანვარი, 2024
  შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კროს კრედიტი"-ს (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 405185375) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
  12 იანვარი, 2024
  კომერციული ბანკის ს.ს. "ბაზის ბანკი" - სთვის (ს/ნ 203841833) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  29 დეკემბერი, 2023
  კომერციული ბანკის ს.ს. "ლიბერთი ბანკი"-სთვის (ს/კ 203828304) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  19 დეკემბერი, 2023
  სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია „ჯორჯიან კაპიტალი“-სთვის (ს/ნ: 204568574) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე.
  19 დეკემბერი, 2023
  სს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ცენტრალი"-ს (ს/ნ 405121817) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
  02 ნოემბერი, 2023
  შპს "მისო ექსპრეს კაპიტალ +"-ის (ს/ნ: 445448150) დაჯარიმების თაობაზე
  02 ნოემბერი, 2023
  საბროკერო კომპანიის, სს “საბროკერო კომპანია კაუკასუს კაპიტალ ჯგუფი"-სათვის (ს/ნ 405205116943) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  02 ოქტომბერი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი შპს „კრედიტ ექსპერტ ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ 404504719) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  02 ოქტომბერი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი სს „კრედიტ პლუს ჯორჯია“-სთვის (ს/ნ 404408912) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა