სანქციები
  ანგარიშვალდებული პირები
  წელი
  25 მაისი, 2023
  შპს "ტრიბა კაპიტალი"-სთვის (ს/ნ: 405491533) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  25 მაისი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს "ფინბიურო" (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 419995599) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  25 მაისი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს "პრობლემური აქტივების სააგენტოსთვის" (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 402119006) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  25 მაისი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტის შპს "ევრო კრედიტი"-თვის (საიდენტიფიკაციო ნომერი: 412684572) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  25 მაისი, 2023
  სესხის გამცემი სუბიექტი სს "იბა ჯეო"-სთვის (ს/ნ 202359009) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  03 მაისი, 2023
  შპს "მიკროსაფინანსო ორგანზაცია რიკო ექსპრესი"-ს (ს/ნ: 205034639) დაჯარიმების თაობაზე
  02 მაისი, 2023
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერისათვის შპს "ოლ ფეი ვეი"-ისათვის (ს/ნ 400147211) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა.
  01 მაისი, 2023
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი ს.ს. "იმანი ჯორჯია" - სთვის (ს/ნ 202376026) დაკისრებული ფულადი ჯარიმა
  27 აპრილი, 2023
  ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის, შპს "ვალუტა პლიუსი"-სათვის (ს/ნ 445480426) ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
  25 აპრილი, 2023
  შპს "ფავორიტი-54"-ის (ს/ნ: 216288675) ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისთვის ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე