მონეტარული პოლიტიკის სტრატეგია

  მონეტარული პოლიტიკის სტრატეგიის მიზანია გამჭირვალობის ზრდა, საზოგადოებასთან კომუნიკაციის გაძლიერება და მონეტარული პოლიტიკის გადაწყვეტილებების პროგნოზირებადობის გაუმჯობესება. 

   

  საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის სტრატეგია აღწერს:

   

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის ძირითად მიზანს
  • ძირითადი მიზნის მისაღწევად საჭირო მონეტარული პოლიტიკის რეჟიმს
  • გაცვლითი კურსის რეჟიმს
  • მონეტარული პოლიტიკის ეფექტიანობას
  • მონეტარული პოლიტიკის კომუნიკაციას.