საქართველოში რეგისტრირებული არასაბანკო დაწესებულებები

    საქართველოს კანონმდებლობით, არასაბანკო ზედამხედველობას ექვემდებარებიან მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები, სესხის გამცემი სუბიექტები, ვალუტის გადამცვლელი პუნქტები და საკრედიტო კავშირები.