გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  23 იანვარი, 2024
  რეგისტრირებული კოოპერატივის – საკრედიტო კავშირისთვის "უნივერსი" ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
  202457493
  საკრედიტო კავშირი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  23 იანვარი, 2024
  „რეგისტრირებული კოოპერატივის – საკრედიტო კავშირისთვის „უნივერსი“ ლიცენზიის გაუქმების შესახებ“ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2018 წლის 4 მაისის №195 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  საკრედიტო კავშირი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  18 იანვარი, 2024
  შპს "ვალუტო მბ"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის თაობაზე
  445718894
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  29 დეკემბერი, 2023
  საქმის მოკვლევის შედეგი
  ფინანსური ორგანიზაციები
  საგადახდო სისტემები
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  12 დეკემბერი, 2023
  შპს "რამაზის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  445548382
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  12 დეკემბერი, 2023
  ი/მ "გიორგი თანდილავას" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  61002018970)
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  10 ნოემბერი, 2023
  ი/მ "ზურაბ ბოლქვაძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
  61006003764
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  10 ნოემბერი, 2023
  ი/მ "ირაკლი ჭაღალიძე"- ს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  კორესპონდენცია
  10 ნოემბერი, 2023
  ი/მ "სოფიო გათენაძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფულადი ჯარიმის დაკისრების თაობაზე
  61008010422
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  10 ნოემბერი, 2023
  ი/მ "რუსუდან აბესაძე"- ს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  კორესპონდენცია