გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  01 ივნისი, 2023
  შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტი”-ს რეგისტრაციის გაუქმების, ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებისა და ლიკვიდატორის დანიშვნის შესახებ
  401968340
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  საბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  19 მაისი, 2023
  შპს "ლეხაიმ"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციაზე უარის თქმის შესახებ
  404601338
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  16 მაისი, 2023
  შპს "ანა"-ს დირექტორს ქალბატონ ინდირა შარაშენიძეს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  კორესპონდენცია
  16 მაისი, 2023
  შპს "კაკტუსი"-ს დირექტორს ბატონ კახაბერ აქუბარდიას
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  კორესპონდენცია
  02 მაისი, 2023
  შპს "მ.ზ.ა."-ს სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  205279633
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  02 მაისი, 2023
  შპს ,"მამანტი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  402238887)
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  12 აპრილი, 2023
  შპს „ვაქია“-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  404581546
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 აპრილი, 2023
  შპს ,,კაპიტალ პლიუსი“-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  436042435
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 აპრილი, 2023
  შპს „თომსიკა“-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  405476836
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  02 მარტი, 2023
  ინდივიდუალური მეწარმე "ეკატერინე დანელია"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  29001005068
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი