გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  01 თებერვალი, 2023
  შპს "ჯეო მანის" ლიკვიდაციის პროცესის დასრულებისა და შპს "ჯეო მანისთვის" საქმიანობის საგნის ცვლილებაზე თანხმობის შესახებ
  405085964
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
  საბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  20 იანვარი, 2023
  ინდივიდუალური მეწარმე , "ბესიკ ცინცაძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  61006058900
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  06 დეკემბერი, 2022
  ინდივიდუალური მეწარმის ,"მანანა გიუნაიძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  20001000743
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  06 დეკემბერი, 2022
  შპს ,"მაუნთინ ბეთი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  405213095
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  29 ნოემბერი, 2022
  შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია იზიკრედ ჯორჯია"-ს რეგისტრაციის გაუქმების, ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებისა და ლიკვიდატორის დანიშვნის შესახებ
  205267584
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  საბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  25 ნოემბერი, 2022
  ინდივიდუალურ მეწარმეს ქალბატონ გულიკო ალიბეგაშვილს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  კორესპონდენცია
  25 ნოემბერი, 2022
  შპს "ვაქია"-ს დირექტორს ბატონ ფირუზ ამანოვს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  კორესპონდენცია
  25 ნოემბერი, 2022
  ინდივიდუალურ მეწარმეს ქალბატონ ლეილა ზაალიშვილს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  კორესპონდენცია
  16 ნოემბერი, 2022
  შპს "უტა"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  400206941
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  16 ნოემბერი, 2022
  შპს "ალა"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  404572814
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი