გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  24 მაისი, 2022
  რეგისტრირებული კოოპერატივის საკრედიტო კავშირის ,,საწმისის“ გადახდისუუნაროდ გამოცხადებისა და გაკოტრების საქმის წარმოების გახსნის თაობაზე
  200169236
  საკრედიტო კავშირი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  02 მაისი, 2022
  შპს "დი ემ სერვისის" საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციის გაუქმებისა და მისი ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების თაობაზე
  405359632
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
  საგადახდო სისტემები
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  26 აპრილი, 2022
  ინდივიდუალური მეწარმის "რაულ კოტლაძე"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61006065576
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  18 აპრილი, 2022
  ინდივიდუალური მეწარმის "მზექალა სუმბაძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  20001015959
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  18 აპრილი, 2022
  ინდივიდუალურ მეწარმეს ბატონ მიხეილ ფიფიას
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  კორესპონდენცია
  08 აპრილი, 2022
  შპს "სოლიგრაუნდის" საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაციის გაუქმებისა და მისი ლიკვიდაციის პროცესის დაწყების თაობაზე „
  405297940
  საგადახდო მომსახურების პროვაიდერი
  საგადახდო სისტემები
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  06 აპრილი, 2022
  ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია შპს „ჯი-ეფ-ეს ჯგუფი“-ს რეგისტრაციის გაუქმების, ლიკვიდაციის პროცესის დაწყებისა და ლიკვიდატორის დანიშვნის შესახებ“
  405191135
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  31 მარტი, 2022
  შპს "მ-მ"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  202061909
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  28 მარტი, 2022
  ინდივიდუალური მეწარმის „რიზალ არჯევანიძის“ ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61002021680
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  28 მარტი, 2022
  შპს "მაქს-სერვისი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  406253218
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2022 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი