გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  06 სექტემბერი, 2023
  შპს , "ედემის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  405321254
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  საბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  06 სექტემბერი, 2023
  შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტის“ ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და შპს , "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია უნივერს კრედიტისათვის" საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ
  401968340
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  საბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  04 სექტემბერი, 2023
  შპს , "ბერგის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის თაობაზე
  448414467
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  04 სექტემბერი, 2023
  შპს "ბერგი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის გაცემის თაობაზე
  448414467
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  01 სექტემბერი, 2023
  შპს "ნეო გლობალ ინდასთრის" სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  416360761
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  01 სექტემბერი, 2023
  შპს "ჩოხელთა 2003"-ის სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის თაობაზე
  430045505
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  01 სექტემბერი, 2023
  ინდივიდუალური მეწარმის ,"გრიგოლ ჭუმბურიძის" სესხის გამცემი სუბიექტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  18001006971
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  01 სექტემბერი, 2023
  შპს „ანა“-ს დირექტორს ქალბატონ ინდირა შარაშენიძეს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  კორესპონდენცია
  17 აგვისტო, 2023
  ინდივიდუალური მეწარმე ,"ინდივიდუალური მეწარმე ლირან ავრაჰამოვ"- ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  306409151
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 აგვისტო, 2023
  „შპს "ექსმონი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის გაცემის თაობაზე" საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის 2019 წლის 16 აპრილის N738 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე
  445439847
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2023 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი