გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  13 სექტემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის "გალინა ბიჭაშვილი" - ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  01017043129
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  13 სექტემბერი, 2021
  ინდივიდუალური მეწარმის "თამილა ქობულაძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  61006048783
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  10 სექტემბერი, 2021
  შპს "კაკტუსის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისთვის ფულადი ჯარიმის დაკისრების თობაზე
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  08 სექტემბერი, 2021
  შპს "ფინანსპლიუსი"-ს დირექტორს მარინე ნიკოლაშვილს
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  კორესპონდენცია
  25 აგვისტო, 2021
  შპს ,,ბრავო-2009“-ის დირექტორს ბატონ გიორგი სვანიშვილს
  სესხის გამცემი სუბიექტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  კორესპონდენცია
  19 აგვისტო, 2021
  შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია“-ს ლიკვიდაციის პროცესის შეწყვეტისა და შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ქრიმ ფინანს ჯეორჯია"-სთვის საქმიანობის საგნის ცვლილებასა და გარდაქმნაზე თანხმობის შესახებ
  412695891
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  04 აგვისტო, 2021
  შპს "ჯი-თი 2"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  439866520
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  03 აგვისტო, 2021
  შპს "ტეტესი“ - ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  448401186
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  03 აგვისტო, 2021
  შპს "ტეტესი“ - ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტისათვის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის გაცემის თაობაზე
  448401186
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  23 ივლისი, 2021
  შპს "მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მიკრო ინვესტი" - ს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოების დაწყებაზე თანხმობის შესახებ
  205292351
  მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2021 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი