გამოქვეყნებული ოფიციალური დოკუმენტები და კორესპონდენცია
  სუბიექტის ტიპი
  ზედამხედველობა
  დოკუმენტის ტიპი
  ანგარიშის თარიღი
  გამოქვეყნების თარიღი
  20 მაისი, 2024
  შპს "სმართ თრეიდინგ სთ" - ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  405608310)
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  20 მაისი, 2024
  შპს , "ეფ აი ელ ქონს 2023"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  402285941
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  20 მაისი, 2024
  შპს , "ეფ აი ელ ქონს 2023"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების თაობაზე
  402285941
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  15 მარტი, 2024
  რეგისტრირებული კოოპერატივი საკრედიტო კავშირი ,,უნივერს“-ის ლიკვიდაციის პროცესის დასრულების შესახებ
  202457493
  საკრედიტო კავშირი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  12 მარტი, 2024
  შპს ,"Georgian Natural Product"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  400017502
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 მარტი, 2024
  შპს ,"გ.ო.ნ. 2022"-ის ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  400342125
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 მარტი, 2024
  შპს ,"სანო-კრედიტი"-ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  406164421
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 მარტი, 2024
  ინდივიდუალური მეწარმე ,"თეონა გუგუმბერიძის" ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის ფილიალის საქმიანობის ნებართვის შეწყვეტის თაობაზე
  21001040654
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  07 მარტი, 2024
  შპს "მაკე მანი" - ს ვალუტის გადამცვლელი პუნქტის რეგისტრაციის გაუქმების შესახებ
  405508678
  ვალუტის გამცვლელი პუნქტი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი
  23 იანვარი, 2024
  რეგისტრირებული კოოპერატივის – საკრედიტო კავშირისთვის "უნივერსი" ლიცენზიის გაუქმების შესახებ
  202457493
  საკრედიტო კავშირი
  არასაბანკო ზედამხედველობა
  2024 წელი
  ინდივიდუალურ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი