კვლევითი ნაშრომები
  წელი

  საბაზო ინფლაციის ალტერნატივა: ორ-კომპონენტიანი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის დანერგვა პროგნოზირების და ანალიზის სისტემის (FPAS) მქონე ცენტრალურ ბანკებში

  შალვა მხატრიშვილი, თამთა სოფრომაძე, ჯარედ ლაქსტონი, სერგო გადელია, გიორგი გიგინეიშვილი, ანა ნიჟარაძე, მარიამ ჭანტურია, დუგლას ლაქსტონი

  საკვანძო სიტყვა:არავაჭრობადი სექტორის ხისტი ფასები, მონეტარული პოლიტიკა, საბაზო ინფლაცია
  სერიის ნომერი:WP 01/2024
  თარიღი:4 აპრილი, 2024
  საბაზო ინფლაციის ალტერნატივა: ორ-კომპონენტიანი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის დანერგვა პროგნოზირების და ანალიზის სისტემის (FPAS) მქონე ცენტრალურ ბანკებში

  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები

  ვალიდა ფანცულაია, ანა ჯანგველაძე და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, დოლარიზაცია
  სერიის ნომერი:WP 01/2023
  თარიღი:27 აპრილი, 2023
  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები
  საკვანძო სიტყვა:ხელოვნური ინტელექტი, მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:WP 02/2022
  თარიღი:17 ნოემბერი, 2022
  ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მონეტარული პოლიტიკის შემუშავებისათვის