კვლევითი ნაშრომები
  წელი

  მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა საქართველოში: ემპირიული შეფასება

  სერგო გადელია, თამარ მდივნიშვილი და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, გაცვლითი კურსი
  სერიის ნომერი:NBG WP 02/2021
  თარიღი:25 ნოემბერი, 2021
  მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა საქართველოში: ემპირიული შეფასება

  დომინანტური ვალუტის პარადიგმა და ფინანსური დოლარიზაცია

  თამთა სოფრომაძე, გიორგი ბარბაქაძე და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, დოლარიზაცია, დომინანტური ვალუტის პარადიგმა, გაცვლითი კურსი
  სერიის ნომერი:NBG WP 01/2021
  თარიღი:27 იანვარი, 2021
  დომინანტური ვალუტის პარადიგმა და ფინანსური დოლარიზაცია

  საქართველოს საგარეო მოწყვლადობის შეფასება

  ვალიდა ფანცულაია, სალომე თვალოძე და ზვიად ზედგინიძე

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:NBG WP 04/2020
  თარიღი:8 აპრილი, 2020
  საქართველოს საგარეო მოწყვლადობის შეფასება