კვლევითი ნაშრომები
  წელი

  საქართველოს ეკონომიკის DSGE მოდელი: მზარდი ეკონომიკის ფრიქციების LEGO

  ლაშა არევაძე, შალვა მხატრიშვილი, საბა მეტრეველი, გიორგი ცუცქირიძე, თამარ მდივნიშვილი, ნიკა ხინაშვილი

  საკვანძო სიტყვა:DSGE მოდელი, დოლარ-ინვოისინგი, საპროცენტო პარიტეტი, მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:WP 02/2024
  თარიღი:1 მაისი, 2024
  საქართველოს ეკონომიკის DSGE მოდელი: მზარდი ეკონომიკის ფრიქციების LEGO

  საბაზო ინფლაციის ალტერნატივა: ორ-კომპონენტიანი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის დანერგვა პროგნოზირების და ანალიზის სისტემის (FPAS) მქონე ცენტრალურ ბანკებში

  შალვა მხატრიშვილი, თამთა სოფრომაძე, ჯარედ ლაქსტონი, სერგო გადელია, გიორგი გიგინეიშვილი, ანა ნიჟარაძე, მარიამ ჭანტურია, დუგლას ლაქსტონი

  საკვანძო სიტყვა:არავაჭრობადი სექტორის ხისტი ფასები, მონეტარული პოლიტიკა, საბაზო ინფლაცია
  სერიის ნომერი:WP 01/2024
  თარიღი:4 აპრილი, 2024
  საბაზო ინფლაციის ალტერნატივა: ორ-კომპონენტიანი სამომხმარებლო ფასების ინდექსის დანერგვა პროგნოზირების და ანალიზის სისტემის (FPAS) მქონე ცენტრალურ ბანკებში

  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები

  ვალიდა ფანცულაია, ანა ჯანგველაძე და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, დოლარიზაცია
  სერიის ნომერი:WP 01/2023
  თარიღი:27 აპრილი, 2023
  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები