კვლევითი ნაშრომები
  წელი
  საკვანძო სიტყვა:ხელოვნური ინტელექტი, მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:WP 02/2022
  თარიღი:17 ნოემბერი, 2022
  ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მონეტარული პოლიტიკის შემუშავებისათვის
  საკვანძო სიტყვა:ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტა, მონეტარული პოლიტიკა, ფინანსური სტაბილურობა, საგადახდო სისტემები
  სერიის ნომერი:NBG WP 01/2022
  თარიღი:2 სექტემბერი, 2022
  What we know on Central Bank Digital Currencies (so far)
  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:NBG WP 01/2022
  თარიღი:23 თებერვალი, 2022
  კობა გვენეტაძის ბლოგპოსტი "შეუძლებელი სამეულის" შესახებ

  მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა საქართველოში: ემპირიული შეფასება

  სერგო გადელია, თამარ მდივნიშვილი და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, გაცვლითი კურსი
  სერიის ნომერი:NBG WP 02/2021
  თარიღი:25 ნოემბერი, 2021
  მონეტარული პოლიტიკის გადაცემა საქართველოში: ემპირიული შეფასება