კვლევითი ნაშრომები
  წელი

  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები

  ვალიდა ფანცულაია, ანა ჯანგველაძე და შალვა მხატრიშვილი

  საკვანძო სიტყვა:მონეტარული პოლიტიკა, დოლარიზაცია
  სერიის ნომერი:WP 01/2023
  თარიღი:27 აპრილი, 2023
  ფინანსური დოლარიზაციის ნეგატიური გვერდითი ეფექტები
  საკვანძო სიტყვა:ხელოვნური ინტელექტი, მონეტარული პოლიტიკა
  სერიის ნომერი:WP 02/2022
  თარიღი:17 ნოემბერი, 2022
  ხელოვნური ინტელექტის გამოყენება მონეტარული პოლიტიკის შემუშავებისათვის
  საკვანძო სიტყვა:ცენტრალური ბანკის ციფრული ვალუტა, მონეტარული პოლიტიკა, ფინანსური სტაბილურობა, საგადახდო სისტემები
  სერიის ნომერი:NBG WP 01/2022
  თარიღი:2 სექტემბერი, 2022
  რა ვიცით ცენტრალური ბანკების ციფრული ვალუტების შესახებ (ამ ეტაპზე)