მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებები

  მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ყოველი სხდომის ჩატარების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ქვეყნდება კომიტეტის გადაწყვეტილება, რომელშიც განმარტებულია გადაწყვეტილების მიზეზები და განმსაზღვრელი ფაქტორები.

  მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და კომიტეტის გადაწყვეტილებები
  2023
  2023
  ცვლილება
  პროცენტული პუნქტი
  ახალი განაკვეთი (%)
  13.09.23
  -0.25
  10
  02.08.23
  -0.25
  10.25
  21.06.23
  0
  10.50
  10.05.23
  -0.5
  10.50
  29.03.23
  0
  11
  01.02.23
  0
  11