მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებები

  მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ყოველი სხდომის ჩატარების შემდეგ საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე ქვეყნდება კომიტეტის გადაწყვეტილები, რომელშიც განმარტებულია გადაწყვეტილების მიზეზები და განმსაზღვრელი ფაქტორები.

  მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთი და კომიტეტის გადაწყვეტილებები
  2021
  2021
  ცვლილება
  პროცენტული პუნქტი
  ახალი განაკვეთი (%)
  15.09.21
  0
  10
  04.08.21
  0.5
  10
  23.06.21
  0
  9.5
  28.04.21
  1
  9.5
  17.03.21
  0.5
  8.5
  03.02.21
  0
  8