რეზოლუციის შემთხვევები

    რეზოლუციის ჩარჩოს შემუშავების და დანერგვის შემდგომ, საბანკო სექტორში სარეზოლუციო შემთხვევა არ დაფიქსირებულა.