სადეპოზიტო სერტიფიკატების შემოსავლიანობა

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატების საშუალო შემოსავლიანობა პირველადი აუქციონების მიხედვით.

  2022
  აუქციონის თარიღი
  91-დღიანი
  182-დღიანი
  05/07/22
  10.77
  0
  07/06/22
  10.9
  0
  10/05/22
  11
  0
  12/04/22
  11.03
  0
  15/03/22
  10.49
  0
  15/02/22
  10.41
  0
  18/01/22
  10.45
  0