სადეპოზიტო სერტიფიკატების შემოსავლიანობა

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატების საშუალო შემოსავლიანობა პირველადი აუქციონების მიხედვით.

  2023
  აუქციონის თარიღი
  91-დღიანი
  182-დღიანი
  17/01/23
  9.85
  0