სადეპოზიტო სერტიფიკატების შემოსავლიანობა

  საქართველოს ეროვნული ბანკის სადეპოზიტო სერტიფიკატების საშუალო შემოსავლიანობა პირველადი აუქციონების მიხედვით.

  2023
  აუქციონის თარიღი
  91-დღიანი
  182-დღიანი
  08/05/23
  9.78
  0
  11/04/23
  9.8
  0
  14/03/23
  9.79
  0
  14/02/23
  9.85
  0
  17/01/23
  9.85
  0