საჯარო კომპანიები და საჯარო ფასიანი ქაღალდები

  დამატებითი ინფორმაცია საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტების (საჯარო კომპანიების) და საჯარო ფასიანი ქაღალდების შესახებ, შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ მისამართზე: საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები.

   

  საჯარო კომპანიების და საჯარო ფასიანი ქაღალდების შესახებ კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შეგიძლიათ მოგვმართოთ შემდეგ ელ. მისამართზე: cm.corporate@nbg.gov.ge 

   

  * საჯარო ფასიანი ქაღალდების ემიტენტები, რომლებსაც სტატუსის შეძენის თარიღად მითითებული აქვთ 01.01.2000, წარმოადგენენ პრივატიზაციის გეგმის საფუძველზე გამოშვებული ფასიანი ქაღალდების ემიტენტებს

  საჯარო კომპანიები
  ს / ნ
  საჯარო ფასიანი ქაღალდების ტიპი
  ფქსსნ
  დამტკიცებული დოკუმენტები
  სტატუსის შეძენა
  საკონტაქტო ინფორმაცია