პრეზენტაციები
  თარიღის არჩევა
  კატეგორია
  29 სექტემბერი, 2022

  ფინანსური სტაბილურობის ანგარიშის პრეზენტაცია

  ფინანსური სტაბილურობის ანგარიში
  17 ივნისი, 2022

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა
  17 თებერვალი, 2022

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები
  26 იანვარი, 2022

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში .pdf