პრეზენტაციები
  თარიღის არჩევა
  კატეგორია
  17 ივნისი, 2022

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა

  საქართველოს ტურიზმისა და სასტუმრო სექტორის კვლევა
  17 თებერვალი, 2022

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები

  ეთიკის კოდექსი - მომხმარებელთა უფლებების დაცვის წესის ცვლილებები
  26 იანვარი, 2022

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში

  ცენტრალური ბანკის ლიკვიდობა და ფულის მასის შექმნა თანამედროვე მსოფლიოში .pdf
  15 დეკემბერი, 2021

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs): ძირითადი მახასიათებლები და მათი განვითარების პოტენციალი საქართველოში

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs)