პრეზენტაციები
  თარიღის არჩევა
  კატეგორია
  15 დეკემბერი, 2021

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs): ძირითადი მახასიათებლები და მათი განვითარების პოტენციალი საქართველოში

  უძრავი ქონების საინვესტიციო ფონდები(REITs)
  13 ივლისი, 2021

  "იპოთეკით უზრუნველყოფილი საბანკო ობლიგაციების შესახებ" კანონპროექტის პრეზენტაცია

  Covered Bonds - an introductory discussion - EBRD
  Covered Bond Framework for Georgia - NBG
  31 დეკემბერი, 2020

  კაპიტალის ბაზრის განვითარება მცირე ზომის ეკონომიკებში: საერთაშორისო გამოცდილება

  კაპიტალის ბაზრის განვითარება მცირე ზომის ეკონომიკებში: საერთაშორისო გამოცდილება
  15 ივლისი, 2020

  კორპორატიული სექტორის მიმოხილვა: ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები

  კორპორატიული სექტორის მიმოხილვა: ძირითადი ფინანსური მაჩვენებლები