მნიშვნელოვანი საგადახდო სისტემები

  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2023 წლის 3 ნოემბრის N298/04 ბრძანებით დამტკიცებული "მნიშვნელოვანი სისტემის ქვეკატეგორიების განსაზღვრისა და საგადახდო სისტემისთვის მნიშვნელოვანი სისტემის სტატუსის მინიჭების წესის" მე-4 მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად, მნიშვნელოვანი საგადახდო სისტემის სტატუსი მინიჭებული აქვს შემდეგ სისტემებს:  სისტემურად მნიშვნელოვანი საგადახდო სისტემები

   

  • საქართველოს ეროვნული ბანკის დროის რეალურ რეჟიმში ანგარიშსწორების (RTGS) სისტემა

   


  გამორჩეულად მნიშვნელოვანი საგადახდო სისტემები
   

  • სს "ჯორჯიან ქარდის" საგადახდო სისტემა
  • სს "გაერთიანებული საფინასო კორპორაციის" საგადახდო სისტემა
  • სს "თიბისი ბანკის" შიდა საგადახდო სისტემას
  • სს "საქართველოს ბანკის" შიდა საგადახდო სისტემა
  • სს "ლიბერთი ბანკის" საბარათე საგადახდო სისტემა