კვლევები და მიმოხილვები

     

    • საქართველოს კონკურენციისა და მომხმარებლის უფლებების დაცვის სააგენტოს მონიტორინგის ანგარიში  - კომერციული ბანკების მიერ საკრედიტო პროდუქტების რეალიზაციის ფარგლებში სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზება/რეალიზების ბაზარზე