საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები
  სტატუსი
  აგენტები
  აქტიური პროვაიდერები
  რეგისტრაციის №
  პროვაიდერის დასახელება
  სამართლებრივი ფორმა
  საიდენტიფიკაციო კოდი
  თარიღი (დღე, თვე, წელი)
  დირექტორის სახელი და გვარი
  0001-9004
  "იმანი ჯორჯია"
  სს
  202376026
  12/12/2012
  ბექა ბოჭორიშვილი
  0002-9004
  "ოპპა"
  სს
  248429598
  12/12/2012
  ლევან კირვალიძე
  0003-9004
  "დაირექტ დებიტ ჯორჯია"
  შპს
  205130464
  12/12/2012
  ბაჩო ცაცუა
  0005-9004
  "თიბისი ფეი"
  შპს
  204559361
  24/12/2012
  ირაკლი ხატიაშვილი
  0007-9004
  "უნიფეი"
  შპს
  401953999
  27/12/2012
  ლელა სვანიძე
  0008-9004
  "მანი მუვერს"
  შპს
  200274318
  14/01/2013
  კახაბერ საკანელაშვილი
  0010-9004
  "მეტრო სერვის +"
  შპს
  205150352
  04/04/2013
  დავით ლიპარტელიანი
  0013-9004
  "აჭარაფეი"
  შპს
  404984978
  30/04/2013
  კონსტანტინე კაჭკაჭიშვილი
  0015-9004
  "გაერთიანებული კლირინგ ცენტრი"
  სს
  204558353
  17/06/2013
  ათანასე მაკარიდი
  0028-9004
  "ოლ ფეი ვეი"
  შპს
  400147211
  04/08/2015
  მიხეილ დემეტრაშვილი
  0038-9004
  "ნუმუს"
  შპს
  406171654
  19/04/2016
  ავთანდილი გოგუაძე
  0045-9004
  "იუპიეს"
  შპს
  405154167
  14/07/2016
  გოჩა ჯიბუტი
  0052-9004
  "ფეი უნიქარდი"
  შპს
  404519455
  03/02/2017
  სულხან პატარიძე
  0053-9004
  "ენ ბი სი"
  შპს
  405150063
  15/02/2017
  დავით ქიტიაშვილი, ნინო ქიტიაშვილი
  0077-2904
  "მონრემი"
  შპს
  405150884
  24/05/2018
  გიორგი დარჯანია
  0079-2904
  "ქლეარდ სისტემს"
  შპს
  405258661
  23/08/2018
  გიორგი წურწუმია
  0080-2904
  "ელექტრა ფეი"
  შპს
  402092846
  21/09/2018
  ნანი ასათიანი
  0081-2904
  "ფასტფეი"
  შპს
  405273289
  12/10/2018
  მარიტა კაჭახიძე
  0083-2904
  "ვოლიფეი"
  შპს
  405272501
  19/12/2018
  ნათია ჭყოიძე
  0084-2904
  "ნეოლეთ"
  შპს
  405280280
  21/12/2018
  შალვა ჭელიძე
  0087-2904
  "პეიტრონი"
  შპს
  405344890
  11/11/2019
  კობა სიბაშვილი
  0088-2904
  "ინექს ფეი"
  შპს
  402040153
  07/05/2020
  ლევან თავართქილაძე, რატი ახვლედიანი
  0090-2904
  "მალთივერს"
  შპს
  404598663
  06/11/2020
  გიორგი მაჭუტაძე
  0091-2904
  "პეიფაი"
  შპს
  402164705
  11/01/2021
  დავით ანანიძე
  0092-2904
  "იზიფეი"
  შპს
  405420566
  22/01/2021
  გიორგი ასლანიშვილი
  0093-2904
  "რიკო ფეი"
  შპს
  405413529
  10/06/2021
  მარიამ დვალი
  0094-2904
  "სიფეი"
  შპს
  405228819
  10/02/2022
  გურამ კანდელაკი
  0095-2904
  "ვიპ ფეი"
  შპს
  406370831
  22/11/2022
  გელა მუნჯიშვილი
  0096-2904
  "ბიქეიენ301 ჯორჯია"
  შპს
  405545227
  04/01/2023
  გიორგი აგლაძე
  0097-2904
  "ნიუ ფეიმენთ სისტემ"
  შპს
  405550899
  16/01/2023
  ვახტანგ ჭითავა
  0098-2904
  "იუნაითიდ ფეიმენთ ჯორჯია"
  შპს
  405546075
  14/03/2023
  ნინო ჭედია
  0099-7704
  "ქიფზ.მი"
  შპს
  405618915
  21/03/2024
  გიორგი მარიამიძე
  0100-7704
  "თიფეი"
  შპს
  402291220
  10/06/2024
  გიორგი ქუთათელაძე