27 თებერვალი, 2024

ეროვნული ბანკი საჯარო კონსულტაციისთვის მწვანე, სოციალური, მდგრადი და მდგრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციების ემისიის მარეგულირებელ ჩარჩოს აქვეყნებს
საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა საჯარო კონსულტაციისათვის "მწვანე, სოციალური, მდგრადი და მდგრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციების სტატუსის მინიჭების, შენარჩუნების და გაუქმების" წესის პროექტი გამოაქვეყნა.
ეროვნული ბანკი საჯარო კონსულტაციისთვის მწვანე, სოციალური, მდგრადი და მდგრადობასთან დაკავშირებული ობლიგაციების ემისიის მარეგულირებელ ჩარჩოს აქვეყნებს
კატეგორია
თემატიკა
დან - მდე