22 სექტემბერი, 2021

სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან "მეოთხე მუხლის" კონსულტაციები დაასრულა
ვაშინგტონი, კოლუმბიის ოლქი, 21 სექტემბერი, 2021: ამა წლის15 სექტემბერს საერთაშორისო სავალუტო ფონდის აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან შეთანხმების მეოთხე მუხლის მიხედვით
სსფ-ს აღმასრულებელ დირექტორთა საბჭომ საქართველოსთან "მეოთხე მუხლის" კონსულტაციები დაასრულა
კატეგორია
თემატიკა
დან - მდე