01 დეკემბერი, 2022

შპს "ჯეო მანის" და შპს "სმარტ ფეიმენთ სისტემს" საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია გაუუქმდათ
საქართველოს ეროვნული ბანკის ვიცე-პრეზიდენტის განკარგულებით, შპს "ჯეო მანის" და შპს "სმარტ ფეიმენთ სისტემს" საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია გაუუქმდათ და ლიკვიდაციის
შპს "ჯეო მანის" და შპს "სმარტ ფეიმენთ სისტემს" საგადახდო მომსახურების პროვაიდერის რეგისტრაცია გაუუქმდათ
კატეგორია
თემატიკა
დან - მდე