ლიცენზირებული კომერციული ბანკები

   

  ბანკის დასახელება
  ლიცენზიის ნომერი
  გაცემის თარიღი
  სს "პეივ  ბანკი ჯორჯია" N 305 14.12.2023 წ.  
  სს "ჰეშ" N 260 03.11.2023 წ.
  სს "პეისერა ბანკი საქართველო" N465 17.11.2022 წ.
  სს "კრედო ბანკი" N256 20.03.2017 წ.
  სს "იშ ბანკი საქართველო" N368 30.07.2015 წ.
  სს "პაშა ბანკი საქართველო" N909 17.01.2013 წ.
  სს "ხალიკ ბანკი საქართველო" N0110246 29.01.2008 წ.
  სს "ტერა ბანკი" N0110245 25.01.2008 წ.
  სს "სილქ ბანკი" N238 13.03.2001 წ.
  სს "პროკრედიტ ბანკი" N233 13.05.1999 წ.
  სს "ზირაათ ბანკი საქართველო" N231-1 16.03.1998 წ.
  სს "ბანკი ქართუ" N229 09.01.1997 წ.
  სს "ვითიბი ბანკი ჯორჯია" N226-ა 07.05.1995 წ.
  სს "საქართველოს ბანკი" N86 15.12.1994 წ.
  სს "ბაზისბანკი" N173

  11.04.1993 წ.

  სს "ლიბერთი ბანკი" N0110247 10.02.1993 წ. 
  სს "თიბისი ბანკი" N85 20.01.1993 წ.