სესხის გამცემი სუბიექტების კონსოლიდირებული მონაცემები

  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე, საქართველოში რეგისტრირებული სესხის გამცემი სუბიექტების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდირებული მაჩვენებლები.

   

   
  I
  II
  III
  IV
  2024
       
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019