მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების კონსოლიდირებული ფინანსური მონაცემები

  საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე, საქართველოში რეგისტრირებული მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების მიერ წარმოდგენილი ფინანსური ინფორმაციის კონსოლიდირებული მაჩვენებლები.

   

   
  I
  II
  III
  IV
  2024
       
  2023
  2022
  2021
  2020
  2019
  2018
  2017
  2016
  2015