სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კალენდარი

   

  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2021 წლის III კვარტლის კორექტირებული საემისიო კალენდარი

   

   

  აუქციონის თარიღი

  ანგარიშსწორების თარიღი

  ემისიის მოცულობა

  ვადიანობა (დღეები)

  ვადიანობა (წლები)

  დაფარვის თარიღი

  06/07/21 08/07/21 15,000,000 182 6 თვიანი 06/01/22
  06/07/21 08/07/21 20,000,000 576 2 წლიანი 04/02/23
  13/07/21 15/07/21 15,000,000 364 1 წლიანი 14/07/22
  20/07/21 22/07/21 25,000,000 3197 10 წლიანი 23/04/30
  27/07/21 29/07/21 35,000,000 1644 5 წლიანი 28/01/26
  03/08/21 05/08/21 15,000,000 182 6 თვიანი 03/02/22
  03/08/21 05/08/21 20,000,000 548 2 წლიანი 04/02/23
  10/08/21 12/08/21 15,000,000 364 1 წლიანი 11/08/22
  24/08/21 26/08/21 35,000,000 1616 5 წლიანი 28/01/26
  07/09/21 09/09/21 15,000,000 182 6 თვიანი 10/03/22
  07/09/21 09/09/21 20,000,000 513 2 წლიანი 04/02/23
  14/09/21 16/09/21 15,000,000 364 1 წლიანი 15/09/22
  28/09/21 30/09/21 35,000,000 1581 5 წლიანი 28/01/26