სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კალენდარი

   

  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2023 წლის I კვარტლის საემისიო კალენდარი

   

   

  აუქციონის თარიღი

  ანგარიშსწორების თარიღი

  ემისიის მოცულობა

  ვადიანობა (დღეები)

  ვადიანობა (წლები)

  დაფარვის თარიღი

  10/01/23 12/01/23 20,000,000 182 6 თვიანი 13/07/23
  10/01/23 12/01/23 40,000,000 1112 5 წლიანი 28/01/26
  17/01/23 20/01/23 20,000,000 363 1 წლიანი 18/01/24
  24/01/23 26/01/23 60,000,000 2644 10 წლიანი 23/04/30
  31/01/23 02/02/23 90,000,000 1811 5 წლიანი 18/01/28
  07/02/23 09/02/23 20,000,000 182 6 თვიანი 10/08/23
  07/02/23 09/02/23 40,000,000 1084 5 წლიანი 28/01/26
  14/02/23 16/02/23 20,000,000 364 1 წლიანი 15/02/24
  21/02/23 23/02/23 60,000,000 2616 10 წლიანი 23/04/30
  28/02/23 02/03/23 90,000,000 1783 5 წლიანი 18/01/28
  07/03/23 09/03/23 20,000,000 182 6 თვიანი 07/09/23
  07/03/23 09/03/23 40,000,000 1056 2 წლიანი 28/01/26
  14/03/23 16/03/23 20,000,000 364 1 წლიანი 14/03/24
  21/03/23 23/03/23 60,000,000 2588 10 წლიანი 23/04/30
  28/03/23 30/03/23 90,000,000 1755 5 წლიანი 18/01/28