სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კალენდარი

   

  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2022 წლის II კვარტლის საემისიო კალენდარი

   

   

  აუქციონის თარიღი

  ანგარიშსწორების თარიღი

  ემისიის მოცულობა

  ვადიანობა (დღეები)

  ვადიანობა (წლები)

  დაფარვის თარიღი

  05/04/22 07/04/22 20,000,000 182 6 თვიანი 06/10/22
  05/04/22 07/04/22 70,000,000 639 2 წლიანი 06/01/24
  12/04/22 14/04/22 20,000,000 364 1 წლიანი 13/04/23
  19/04/22 21/04/22 25,000,000 2924 10 წლიანი 23/04/30
  26/04/22 28/04/22 80,000,000 1735 5 წლიანი 27/01/27
  03/05/22 05/05/22 20,000,000 182 6 თვიანი 03/11/22
  03/05/22 05/05/22 70,000,000 611 2 წლიანი 06/01/24
  10/05/22 13/05/22 20,000,000 363 1 წლიანი 11/05/23
  24/05/22 27/05/22 80,000,000 1706 5 წლიანი 27/01/27
  07/06/22 09/06/22 20,000,000 182 6 თვიანი 08/12/22
  07/06/22 09/06/22 70,000,000 576 2 წლიანი 06/01/24
  14/06/22 16/06/22 20,000,000 364 1 წლიანი 15/06/23
  28/06/22 30/06/22 80,000,000 1672 5 წლიანი 27/01/27