სახაზინო ფასიანი ქაღალდების კალენდარი

   

  სახაზინო ვალდებულებების და სახაზინო ობლიგაციების 2022 წლის I კვარტლის საემისიო კალენდარი

   

   

  აუქციონის თარიღი

  ანგარიშსწორების თარიღი

  ემისიის მოცულობა

  ვადიანობა (დღეები)

  ვადიანობა (წლები)

  დაფარვის თარიღი

  04/01/22 06/01/22 20,000,000 182 6 თვიანი 07/07/22
  04/01/22 06/01/22 70,000,000 730 2 წლიანი 06/01/24
  11/01/22 13/01/22 20,000,000 364 1 წლიანი 12/01/23
  18/01/22 20/01/22 25,000,000 3015 10 წლიანი 23/04/30
  25/01/22 27/01/22 80,000,000 1826 5 წლიანი 27/01/27
  01/02/22 03/02/22 20,000,000 182 6 თვიანი 04/08/22
  01/02/22 03/02/22 70,000,000 702 2 წლიანი 06/01/24
  08/02/22 10/02/22 20,000,000 364 1 წლიანი 09/02/23
  22/02/22 24/02/22 80,000,000 1798 5 წლიანი 27/01/27
  01/03/22 04/03/22 20,000,000 181 6 თვიანი 01/09/22
  01/03/22 04/03/22 70,000,000 673 2 წლიანი 06/01/24
  07/03/22 10/03/22 20,000,000 364 1 წლიანი 09/03/23
  22/03/22 24/03/22 80,000,000 1770 5 წლიანი 27/01/27