სახაზინო ფასიანი ქაღალდების ფასის და შემოსავლიანობის კალკულატორი

   

  კალკულატორი დაგეხმარებათ საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით სახაზინო ვალდებულების ფასის დათვლასა და პირიქით, ფასის მიხედვით სახაზინო ვალდებულების საპროცენტო განაკვეთის დათვლაში.

   

  ფასის დათვლა საპროცენტო განაკვეთის მიხედვით

  ერთი სახაზინო ვალდებულების ფასის დასათვლელად შესაბამის ველებში უნდა მიუთითოთ სახაზინო ვალდებულების საპროცენტო განაკვეთი (პროცენტებში), ანგარიშსწორების დღე და დაფარვის თარიღი. კალკულატორი ავტომატურად დაითვლის ვადიანობის ამოწურვამდე დღეების რაოდენობას და სახაზინო ვალდებულების შესყიდვის ფასს.(იხ.მიმაგრებული ფაილი)

   

  საპროცენტო განაკკვეთის დათვლა ფასის მიხედვით

  სახაზინო ვალდებულების საპროცენტო განაკვეთის დასათვლელად შესაბამის ველებში უნდა მიუთითოთ სახაზინო ვალდებულების შესყიდვის ფასი, ანგარიშწორების დღე და დაფარვის თარიღი. კალკულატორი ავტომატურად დაითვლის სახაზინო ვალდებულების საპროცენტო განაკვეთს. (იხ.მიმაგრებული ფაილი)