ქართული კუპონის კატალოგი

    1991-1992 წლებში საქართველოში განვითარებული რეალობიდან გამომდინარე, ხელისუფლებამ მიიღო გადაწყვეტილება, ეროვნული ვალუტის შემოღებამდე მიმოქცევაში გაეშვათ დროებითი ფულის ნიშანი - კუპონი. წარმოდგენილი კატალოგი, 1993-1995 წლებში საქართველოში მიმოქცევაში არსებულ ქართულ კუპონს ეძღვნება. ვიზუალურ მასალასთან ერთად წარმოდგენილია კუპონის აღწერილობა, ტექნიკური მახასიათებლები და სხვა მონაცემები. აღნიშნული გამოცემა განკუთვნილია ქართული ფულის ისტორიით დაინტერესებული საზოგადოებისა და კოლექციონერებისთვის.