ქართული ბონის კატალოგი

    წიგნი - კატალოგის "ქართული ბონი 1918-1921" მთავარი მიზანია საზოგადოებას უამბოს ამიერკავკასიის კომისარიატისა და საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის მიერ გამოშვებული ქაღალდის ფულის ნიშნების შესახებ. ვიზუალურ მასალასთან ერთად ნაშრომში განხილულია 1918-1921 წლებში საქართველოში მიმდინარე ფულად-საკრედიტო ისტორია. კატალოგი ასევე ხელს შეუწყობს ქართული ფულის ისტორიით, განსაკუთრებით კი ქართული ბონისტიკით დაინტერესებული საზოგადოების ინფორმირებას.