მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის სხდომა

31 ივლისი, 2024
12:00
-13:00

მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კვარტალში ორჯერ იკრიბება და  მონეტარული პოლიტიკის განაკვეთის შესახებ იღებს გადაწყვეტილებას. 


სხდომის ჩატარების შემდეგ, საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, კომიტეტის გადაწყვეტილება პრესრელიზის სახით გამოქვეყნდება, სადაც წარმოდგენილია ინფორმაცია მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ და აღწერილია ამ გადაწყვეტილების მიღების მოტივაცია. 

0