საქართველოს ეროვნული ბანკის საფინანსო სექტორის ზედამხედველობის გამჭვირვალობის გაზრდის მიზნით, აქვეყნებს ზედამხედველობასთან დაკავშირებული ნორმატიული აქტების პროექტებს. აღნიშნული საშუალებას აძლევს დაინტერესებულ მხარეებს თავიანთი მოსაზრება და კომენტარები მიაწოდონ ეროვნულ ბანკს. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნულ გვერდზე განთავსებულია სამართლებრივი აქტების მხოლოდ სამუშაო პროექტები, რომლებიც საბოლოო რედაქციამდე, განხილვის პროცესში, ექვემდებარებიან როგორც პრინციპული, ისე შინაარსობრივი და ტექნიკური ხასიათის ცვლილებებს. ამჟამად საკონსულტაციო სახით გამოქვეყნებულია შემდეგი პროექტები:
კატეგორია
ქვეკატეგორია