საინვესტიციო ფონდების აქტივების მმართველი კომპანიები
  აქტივების მმართველი კომპანიების რეესტრი
  ს / ნ
  საქმიანობის ტიპი
  განკარგულების თარიღი
  დამტკიცებული დოკუმენტები
  მიმდინარე სტატუსი
  საკონტაქტო ინფორმაცია