კონფერენცია კორპორაციული მართვის თემაზე

  კორპორაციული მართვის ჩარჩო საბანკო სექტორისთვის
  თეონა კონტრიძე

  კორპორაციული მართვა - ზედამხედველობა და გამოყენება
  იორგ ფრანკე


  კორპორაციული მართვის მომავალი
  ერიკ ვერმეულენი

  კორპორაციული მართვა ფორმალობიდან რეალობამდე: საბჭოს ეფექტურობის საერთო პრაქტიკული გამოწვევები 
  ჯარეთ დეკერი


  გარემოსადაცვითი სოციალური მმართველობა
  ერიკ ვერმეულენი


  კორპორაციული მართვა და კაპიტალის ღირებულება