ძირითადი მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები და საერთაშორისო რეიტინგები