ფინანსური სტაბილურობის ანგარიში

  ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი
  • 90%
  • 75%
  • 50%
  • 25%სანდოობის ინტერვალი
  • ცენტრალური პროგნოზი
  0