საზედამხედველო სტრატეგია 2020 - 2022


  2020-2022 წლების საზედამხედველო პრიორიტეტები   

  დოკუმენტის დასახელება
  თარიღი
  საზედამხედველო სტრატეგია 2020 - 2022

  15-07-2022 (განახლება)

  საზედამხედველო სტრატეგია 2020 - 2022

  26-07-2021 (განახლება)

  საზედამხედველო სტრატეგია 2020 - 2022 17-06-2020