თბილისის ბანკთაშორისი საპროცენტო განაკვეთი - TIBR ინდექსი