06 თებერვალი, 2023

თვის მიმოხილვა
საქართველოს ეროვნული ბანკი 2023 წლის თებერვლის "თვის მიმოხილვას" აქვეყნებს. მიმოხილვაში დეტალურად არის გაანალიზებული გასული თვის მაკროეკონომიკური პარამეტრები და ქვეყნის საბანკო და
თვის მიმოხილვა
კატეგორია
თემატიკა
დან - მდე