შპს "ლ.ა.ინვესტს" საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

შპს "ლ.ა.ინვესტს" საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა

30 აგვისტო, 2018

საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის 2018 წლის 29 აგვისტოს განკარგულებით, საბროკერო კომპანია შპს „ლ.ა. ინვესტს" საბროკერო საქმიანობის ლიცენზია გაუუქმდა. ლიცენზიის გაუქმების შესახებ გადაწყვეტილება ეროვნულმა ბანკმა აღნიშნული კომპანიის ადგილზე შემოწმებისას აღმოჩენილი დარღვევების შედეგად მიიღო. შპს "ლ.ა. ინვესტი" (ს/ნ 430034811) საბროკერო საქმიანობას შემდეგი ვებგვერდის საშუალებით ახორციელებდა: www.startfx.com.

სხვა სიახლეები