ფულადი გზავნილები სექტემბერში

ფულადი გზავნილები სექტემბერში

15 ოქტომბერი, 2014
2014 წლის სექტემბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 132.1 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 230.6 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 1.0 მლნ აშშ დოლარით (1.7 მლნ ლარით), ანუ 0.7 პროცენტით მეტია  2013 წლის სექტემბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.


უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 91.4 პროცენტი იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ სექტემბერში 1.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის სექტემბერში მთელი ფულადი გზავნილების 92.5 პროცენტი მოდიოდა.

 

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა სექტემბერი, 2014, მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

სექტემბერი, 2013

სექტემბერი, 2014

სულ   

132.1

100.0

100.0

რუსეთი

66.8

55.0

50.5

საბერძნეთი

17.8

14.2

13.5

იტალია

10.1

7.0

7.6

აშშ

7.4

4.8

5.6

თურქეთი

6.0

2.9

4.6

უკრაინა

2.6

2.5

2.0

ისრაელი

2.4

1.2

1.8

ესპანეთი

2.2

1.7

1.7

გერმანია

2.1

1.2

1.6

ყაზახეთი

1.7

1.1

1.3

აზერბაიჯანი

1.6

1.0

1.2

2014 წლის სექტემბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 14.9 მლნ აშშ დოლარი (25.9 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 13.6 მლნ აშშ დოლარისა (22.5 მლნ ლარისა) გასული წლის სექტემბერში.

           

                                   

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countries_geo.xls

სხვა სიახლეები