ფულადი გზავნილები ოქტომბერში

ფულადი გზავნილები ოქტომბერში

14 ნოემბერი, 2014
2014 წლის ოქტომბერში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 123.9 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 217.3 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 8.7 მლნ აშშ დოლარით (15.2 მლნ ლარით), ანუ 6.5 პროცენტით ნაკლებია 2013 წლის ოქტომბრის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.  

უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 91.2 პროცენტი იმ 11 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ოქტომბერში 1.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 11 ქვეყანაზე გასული წლის ოქტომბერში მთელი ფულადი გზავნილების 92.4 პროცენტი მოდიოდა.
 

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა ოქტომბერი, 2014, მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

ოქტომბერი, 2013

ოქტომბერი, 2014

სულ   

123.9

100.0

100.0

რუსეთი

62.2

55.3

50.2

საბერძნეთი

15.9

13.2

12.8

იტალია

9.5

7.0

7.7

აშშ

7.3

4.9

5.9

თურქეთი

5.8

2.7

4.7

უკრაინა

2.3

2.9

1.9

გერმანია

2.3

1.3

1.8

ესპანეთი

2.2

1.8

1.8

ისრაელი

2.1

1.3

1.7

ყაზახეთი

1.8

1.1

1.4

აზერბაიჯანი

1.7

0.9

1.3

2014 წლის ოქტომბერში საქართველოდან საზღვარგარეთ 17.0 მლნ აშშ დოლარი (29.9 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 14.9 მლნ აშშ დოლარისა (24.9 მლნ ლარისა) გასული წლის ოქტომბერში.


 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:

https://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countries_geo.xls 

სხვა სიახლეები