ფულადი გზავნილები მაისში

ფულადი გზავნილები მაისში

16 ივნისი, 2014

2014 წლის მაისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 126.4 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 223.0 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 11.7 მლნ აშშ დოლარით (20.6 მლნ ლარით), ანუ 10.2 პროცენტით მეტია  2013 წლის მაისის  ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

 

უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 90.5 პროცენტი იმ 9 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ მაისში 1.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 9 ქვეყანაზე გასული წლის მაისში მთელი ფულადი გზავნილების 90.2 პროცენტი მოდიოდა.

 

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა
მაისი, 2014,
მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

მაისი, 2013

მაისი, 2014

სულ   

126.4

100.0

100.0

რუსეთი

64.2

53.1

50.8

საბერძნეთი

17.8

13.4

14.0

იტალია

11.1

7.8

8.8

აშშ

6.9

5.7

5.5

თურქეთი

5.7

3.3

4.5

ესპანეთი

2.6

1.8

2.0

უკრაინა

2.3

2.5

1.8

გერმანია

2.0

1.2

1.6

ისრაელი

1.9

1.5

1.5

2014 წლის მაისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 14.5 მლნ აშშ დოლარი (25.5 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 12.2 მლნ აშშ დოლარისა (20.0 მლნ ლარისა) გასული წლის მაისში.წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306

სხვა სიახლეები