ფულადი გზავნილები ივნისში

ფულადი გზავნილები ივნისში

15 ივლისი, 2016
2016 წლის ივნისში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 105.4 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 230.6 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 4.9 პროცენტით (4.9 მლნ აშშ დოლარით) მეტია 2015 წლის ივნისის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.
 


უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 91.7 პროცენტი იმ 13 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ ივნისში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 13 ქვეყანაზე გასული წლის ივნისში მთელი ფულადი გზავნილების 92.1 პროცენტი მოდიოდა.
 


ფულადი გზავნილების მოცულობა

ივნისი, 2016,

 მლნ აშშ დოლარი

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

ივნისი, 2015

ივნისი, 2016

სულ  

105.4

100.0

100.0

ევროკავშირის ქვეყნები, სულ

36.6

31.3

34.7

მათ შორის:

 

 

 

საბერძნეთ

13.2

13.7

12.5

იტალია

11.5

8.6

10.9

ესპანეთი

2.9

2.1

2.8

გერმანია

2.9

2.1

2.7

გაერთიანებული  სამეფო

1.4

1.3

1.4

საფრანგეთი

1.2

0.9

1.1

დანარჩენი ქვეყნები, სულ

68.8

68.7

65.3

მათ შორის:

 

 

 

რუსეთი

35.9

41.5

34.1

აშშ

10.7

8.5

10.1

თურქეთი

7.8

6.7

7.4

ისრაელი

5.1

2.7

4.8

უკრაინა

1.6

1.6

1.5

ერაყი

1.2

1.0

1.1

ყაზახეთი

1.2

1.3

1.1

 
 
2016 წლის ივნისში საქართველოდან საზღვარგარეთ 16.5 მლნ აშშ დოლარი (36.1 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 14.3 მლნ აშშ დოლარისა (32.5 მლნ ლარისა) გასული წლის ივნისში.
 
 
    
 

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countries_geo.xl

სხვა სიახლეები