ფულადი გზავნილები აპრილში

ფულადი გზავნილები აპრილში

15 მაისი, 2014

2014 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 120.5 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 211.4 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 1.9 მლნ აშშ დოლარით (3.3 მლნ ლარით), ანუ 1.5 პროცენტით ნაკლებია 2013 წლის აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.

უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 90.4 პროცენტი იმ 9 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ აპრილში 1.5 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 9 ქვეყანაზე გასული წლის აპრილში მთელი ფულადი გზავნილების 90.7 პროცენტი მოდიოდა.

 

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა
აპრილი, 2014,
მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი
გზავნილების მთლიან
მოცულობაში,%

აპრილი, 2013

აპრილი, 2014

სულ   

120.5

100.0

100.0

რუსეთი

61.7

54.5

51.2

საბერძნეთი

17.4

13.6

14.5

იტალია

9.8

7.3

8.1

აშშ

6.4

5.2

5.3

თურქეთი

5.0

2.7

4.2

უკრაინა

2.5

3.2

2.1

ესპანეთი

2.3

1.6

1.9

გერმანია

1.9

1.2

1.6

ისრაელი

1.9

1.3

1.6

2014 წლის აპრილში საქართველოდან საზღვარგარეთ 13.2 მლნ აშშ დოლარი (23.2 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 13.7 მლნ აშშ დოლარისა (22.7 მლნ ლარისა) გასული წლის აპრილში.

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე: http://www.nbg.gov.ge/index.php?m=306 

სხვა სიახლეები