ფულადი გზავნილები აპრილში

ფულადი გზავნილები აპრილში

15 მაისი, 2015

2015 წლის აპრილში ქვეყანაში შემოსული ფულადი გზავნილების ნაკადების მოცულობამ 91.1 მლნ აშშ დოლარი, ანუ 205.7 მლნ ლარი შეადგინა, რაც 29.4 მლნ აშშ დოლარით (66.4 მლნ ლარით), ანუ 24.4 პროცენტით ნაკლებია 2014 წლის აპრილის ანალოგიურ მაჩვენებელზე.


უცხოეთიდან საქართველოში ფულადი გზავნილების 92.2 პროცენტი იმ 12 უმსხვილეს დონორ ქვეყანაზე მოდის, საიდანაც ასეთი გზავნილების მოცულობამ აპრილში 1 მლნ აშშ დოლარს გადააჭარბა. იმავე 12 ქვეყანაზე გასული წლის აპრილში მთელი ფულადი გზავნილების 93.4 პროცენტი მოდიოდა.

 

ფულადი გზავნილების მოცულობა აპრილი, 2015, მლნ აშშ დოლარი 

ხვედრითი წილი ფულადი გზავნილების მთლიან მოცულობაში,%

აპრილი, 2014

აპრილი, 2015

სულ   

91.1

100.0

100.0

რუსეთი

37.0

51.2

40.6

საბერძნეთი

13.3

14.5

14.7

იტალია

8.2

8.1

9.0

აშშ

8.1

5.3

8.9

თურქეთი

5.7

4.2

6.3

ისრაელი

2.4

1.6

2.7

ესპანეთი

2.0

1.9

2.2

გერმანია

1.9

1.6

2.1

უკრაინა

1.7

2.1

1.9

აზერბაიჯანი

1.3

1.1

1.4

ყაზახეთი

1.3

1.0

1.4

გაერთიანებული სამეფო

1.1

0.9

1.2

2015 წლის აპრილში საქართველოდან საზღვარგარეთ 14.5 მლნ აშშ დოლარი (32.8 მლნ ლარი) გადაიგზავნა, ნაცვლად 13.2 მლნ აშშ დოლარისა (23.2 მლნ ლარისა) გასული წლის აპრილში.

 

   

წინამდებარე სტატისტიკური ინფორმაცია ქვეყნდება საქართველოს ეროვნული ბანკის ვებგვერდზე, სტატისტიკის რუბრიკაში მისამართზე:
https://www.nbg.gov.ge/uploads/moneytransfers/money_transfers_by_countries_geo.xls

 

 

 

სხვა სიახლეები